ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP Foto: Fena/Arhiva
Prožimanje hrvatskog nacionalnog identiteta u BiH i europske tradicije
Hrvati su stoljećima bili pregaoci razvoja i kulturne i gospodarske suradnje Bosne i Hercegovine sa zapadnoeuropskim narodima i državama.

Težeći ostvarenju europskih političkih vrijednosti na kojima se temelji prepoznatljiva kultura pluralizma, dijaloga, konsenzusa, potvrde i priznanja jednakopravnosti i ravnopravnosti, te racionalnog pristupa rješavanju društveno-političkih prijepora organizira se ovogodišnji znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Europski ustav za Bosnu i Hercegovinu" u Neumu 14. i 15. ožujka 2019.

Ovogodišnji skup nastavlja kroz znanstveno-stručno istraživanje okupljati akademsku, političku i kulturnu elitu kako bi se temeljem izlaganja i rasprava u tri panela – općem, politološkom i ustavno-pravnom analizirala europska tradicija federalizma, europska iskustva u smislu prevladavanja liberalnog-komunitarnog spora, mogućnosti kreiranja društveno-političkih sustava koji učinkovito štite individualna i grupna prava, te komparirao bh. politički sustav sa sustavima EU zemalja, ustavnom teleologijom, ustavnim pravom, konstitucionalizmom, pitanjima poput vrste i razdiobe suvereniteta, unutarnjeg samoopredjeljenja, međunarodnog ugovornog prava i sl.

Na temelju navedenoga donijet će se zaključci i odrediti koraci u ostvarivanju napretka u svim sferama kulturnog, društvenog i političkog života Hrvata u Bosni i Hercegovini kroz Ustavom zajamčena prava.

Konferencijski ciklus Hrvati BiH i europska Bosna i Hercegovina pokrenut prije dvije godine zabilježio je značajan uspjeh uključujući brojne znanstvenike, kulturne, društvene i političke djelatnike u propitivanje položaja Hrvata i nudeći moguća rješenja njihova nepovoljna položaja u Bosni i Hercegovini.  

Znanstveno-tručni skupovi s međunarodnim sudjelovanjem „Hrvati Bosne i Hercegovine - nositelji Europskih vrijednosti" održan 2017. i prošlogodišnji „Rješenje hrvatskog pitanja za europsku Bosnu i Hercegovinu" pokazala su kako je hrvatski nacionalni identitet u Bosni i Hercegovini temeljen i prožima se s europskom kulturnom tradicijom pa je time i logično da su Hrvati stoljećima bili pregaoci razvoja i kulturne i gospodarske suradnje Bosne i Hercegovine sa zapadnoeuropskim narodima i državama.

Autor:
Prvi.tv