ŠIROKI BRIJEG Foto: Vlada ZHŽ
Odbor za razvoj turizma ZHŽ-a usvojio Poslovnik o radu
Prva konstituirajuća sjednica Odbora za razvoj turizma Zapadnohercegovačke županije, na kojoj je usvojen Poslovnik o radu Odbora za razvoj turizma te županije kojim se uređuje način rada, prava i dužnosti članova, kao i ostala pitanja vezana za rad, održana je u petak u Širokom Brijegu

Ivan Jurilj, ravnatelj Ureda Vlade ZHŽ-a za europske integracije i predsjednik Odbora za razvoj turizma Županije Zapadnohercegovačke izrazio je nadu da će zajedničkim idejama i djelovanjem ispuniti planirane aktivnosti u budućnosti.

Nakon uvodnih riječi predsjednika usvojen je Poslovnik o radu Odbora za razvoj turizma Zapadnohercegovačke županije kojim se uređuje način rada, prava i dužnosti članova, kao i ostala pitanja vezana za rad. Ovaj odbor je savjetodavno tijelo koje u koordinaciji s Uredom Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije ima ključnu ulogu u izradi i provedbi Plana razvoja turizma ZHŽ-a za razdoblje od 2019. do 2026. godine, a čine ga predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora, i to predsjednik i osamnaest članova.

Potrebno je istaknuti da je Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije tijelo koje obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe rada navedenog odbora.

Ivan Jurilj prezentirao je konceptualni nacrt za otvoreni javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u oblasti razvoja poduzetništva projekta EU4Business. Upoznao je sudionike s nositeljem i partnerima, ciljevima i svim pojedinostima u planiranom projektu. Istaknuo je da je opći cilj projekta potpora gospodarskom rastu i zapošljavanju kroz jačanje partnerstva na lokalnoj i međunarodnoj razini i promocija modela uključivog poduzetništva.

Također je ukratko prezentirao i projektnu ideju pod nazivom Biciklističke rute za unaprjeđenje prirodne i kulturne baštine Hercegovine i Crne Gore – „Cycling Rural”, koja je prijavljena na Program IPA II CBC Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. te čija je koncept-nota prošla, tako da je u tijeku ispunjavanje pune aplikacije.

Upoznao je sudionike s nositeljem i partnerima, ciljevima i svim pojedinostima u planiranom projektu te naveo da su između ostalog ciljevi projekta razvoj i promocija biciklističke i "outdoor" turističke ponude u specifičnim ruralnim područjima prekograničnih regija i njezina integracija u cjelokupnu turističku ponudu Jadranskog zaleđa.


Foto: Vlada ZHŽ

Ana Soldo, pomoćnica ravnatelja Ureda Vlade ZHŽ-a za europske integracije predstavila je Program utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva na području Županije za 2019. godinu. Svrha Programa je doprinijeti ostvarenju strateškog cilja definiranog Strategijom razvitka Županije za razdoblje 2014.-2020., gdje se kao prioritet navodi konkurentno malo i srednje poduzetništvo kroz program za konkurentnost i poslovno planiranje kao i povoljna ulagačka klima u ovoj županiji. Nositelj provedbe Programa je Ministarstvo gospodarstva ZHŽ-a.

Na kraju službenog dijela sastanka svi članovi Odbora za razvoj turizma ZHŽ-a imali su priliku predstaviti svoje institucije i ulogu koju obavljaju, projekte, aktivnosti i planove koje provode trenutačno ili planiraju u budućnosti, kao i očekivanja u radu ovog odbora kako bi se turizam u Zapadnohercegovačkoj županiji razvijao na najbolji mogući način, priopćeno je iz Ureda za europske integracije Vlade ZHŽ-a.

Autor:
Prvi.tv