Vidite prvi

103. PO REDU

Završena sjednica Vlade Federacije BiH u Mostaru

Autor:Prvi.tv
Objava:19.5.2017. 18:36
Završena sjednica Vlade Federacije BiH u Mostaru
Učitavanje medija preglednika ...

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, održanoj u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji.

Ovo je učinjeno kako bi bila provedena presuda Ustavnog suda FBiH od 7.11.2012. godine kojom je utvrđeno da član ovog zakona, kojim je propisan cenzus za korisnike prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu ratnog priznanja ili odlikovanja, nije u suglasnosti sa Ustavom FBiH.

Danas je, također, utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, u koji je uvrštena i definicija "posebne kategorije otpada". Riječ je o otpadnim materijama koje su važne zbog njihove štetnosti po okoliš i zdravlje ljudi, kao i zbog količina u kojima nastaju. Stoga ovaj otpad zahtijevaja posebno uređen način upravljanja od mjesta nastajanja, preko skupljanja, transporta i tretmana, do konačnog zbrinjavanja.

Na današnjoj sjednici je imenovan Ekonomski savjet Vlade Federacije BiH, a među njegovim nadležnostima je i da, bez naknade, Vladi samoinicijativno upućuje prijedloge eventualnih mjera i aktivnosti iz sfere ekonomije čiji je cilj održivi ekonomski rast i razvoj, kao i realizaciju ciljeva utvrđenih Programom rada Vlade FBiH, Reformskom agendom i Pismom namjere s MMF-om, ali ne ograničavajući se samo na ove ciljeve. Također Vladu savjetuje u vezi sa ekonomskom politikom, analizira predložene zakonske i podzakonske akte i njihov mogući uticaj, te Vladi samoinicijativno upućuje prijedloge eventualnih mjera i aktivnosti iz sfere ekonomije čiji je cilj održivi ekonomski rast i razvoj.

Usvojen je izvještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju poljoprivrede u prethodnoj kalendarskoj godini pod nazivom "Zeleni izvještaj", koje ovo ministarstvo, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi, priprema svake kalendarske godine.

Komentari
Broj komentara:0