Vidite prvi

Vlada RS-a protiv Zakona

Vlada RS-a protiv Zakona o elektronskim komunikacijama BiH

Autor:Prvi.tv
Objava:14.2.2018. 13:03
Vlada RS-a protiv Zakona o elektronskim komunikacijama BiH
Učitavanje medija preglednika ...

Vlada Republike Srpske (RS) ne prihvata ponuđeni Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama Bosne i Hercegovine, jer, kako tvrde, predstavlja prenos ustavnih nadležnosti s RS-a na nivo Bosne i Hercegovine.

Entitetska vlada traži da u zakonu o elektronskim komunikacijama BiH budu jasno definirane nadležnosti institucija RS-a u oblastima: planiranja, izgradnje, održavanja i korištenja infrastrukture, elektronske komunikacijske mreže, digitalne radio-televizije, usluge poziva u hitnim slučajevima i jedinstveni europski broj za hitne slučajeve -112, zaštita prava krajnjih korisnika, inspekcijskog nadzora.

Na današnjoj sjednici u Banjoj Luci, Vlada RS-a je zadužila Ministarstvo prometa i veza da u suradnji s Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu suradnju RS-a obavijesti Ministarstvo komunikacija i transporta BiH o ovom zaključku Vlade RS-a, te da prati aktivnosti u vezi s ponuđenim zakonom i redovno obavještava Vladu s ciljem poduzimanja neophodnih mjera.

O zaključku će biti obaviješteni i predstavnici RS-a u institucijama Bosne i Hercegovine te o potrebi zaštite ustavne nadležnosti RS-a.

Vlada RS-a usvojila je i Informaciju o izradi sektorskih planskih dokumenata za period 2018-2020. i inicijativi za pripremu paketa akcionih dokumenata za IPA 2 za 2018.

Ponovo zahtijeva od privremenog DIPAK-a da, u suradnji s imenovanim članovima Privremenog IPA 2 odbora, osigura punu primjenu dogovorenog sistema koordinacije procesa europskih integracija u BiH u procesu programiranja paketa akcionih dokumenata IPA za 2018. godinu.

Na sjednici je usvojena i Informacija o provođenju i mjera i aktivnosti iz „Akcionog plana RS-a za realizaciju preporuka Europske komisije s prvog Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH".

Komentari
Broj komentara:0