Vidite prvi

direktorica Saveza općina i gradova FBiH

Vesna Travljanin imala učešće na 4. Gospodarskom forumu u Žepču

Autor:Prvi.tv
Objava:13.10.2017. 13:07
Vesna Travljanin imala učešće na 4. Gospodarskom forumu u Žepču
Učitavanje medija preglednika ...

U organizaciji Razvojne agencije Žepče i Općine Žepče, 12. listopada u Žepču, u okviru programa obilježavanja Dana Općine Žepče održan je 4. Gospodarski forum pod nazivom „Ja sam business friendly – a ti?".

Na poziv organizatora, direktorica Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Vesna Travljanin imala je učešće u panelu „Uloga JLS u razvoju konkurentnosti regija".

Gđa. Travljanin govorila je o tome koje su to prepreke na putu lokalnog ekonomskog razvoja, kakvi su odnosi sa višim razinama vlasti, te koje projekte Savez priprema a idu u cilju stvaranja boljih uvjeta za poslovno okruženje.

Direktorica Travljanin je više puta istaknula važnost poštivanja Europske povelje o lokalnoj samoupravi, te istaknula da je „osnova naše suradnje s višim razinama vlasti zahtjev da se, pri donošenju zakona poštuje Europska povelja o lokalnoj samoupravi i Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH po kome su federalne, odnosno županijske vlasti dužne u najvećoj mogućoj mjeri konzultirati jedinice lokalne samouprave i Savez u postupku donošenja propisa koji ih se izravno tiču."

„Imamo potpisan Sporazum o saradnji sa Vladom FBiH i Kodeks o međuadministrativnim odnosima sa čijom provedbom nismo zadovoljni. U narednom periodu Savez će raditi na izradi trilateralnog sporazuma sa Vladom FBiH i Federalnim parlamentom te i na taj način ojačati ulogu Saveza kao nezaobilaznog čimbenika u zastupanju interesa naših članica."

Komentari
Broj komentara:0