Vidite prvi

SJEDNICA VLADE FBIH

Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

Autor:Prvi.tv
Objava:19.5.2017. 17:47
Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
Učitavanje medija preglednika ...

U Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji je danas utvrdila Federalna vlada, uvrštena je i definicija „posebne kategorije otpada".

Riječ je o otpadnim materijama koje su važne bilo sa aspekta njihove štetnosti po okoliš i zdravlje ljudi, bilo po količinama koje nastaju, te zahtijevaju posebno uređen način upravljanja od mjesta nastajanja, preko skupljanja, transporta i tretmana, do konačnog zbrinjavanja, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH. 

Nova je i definicija „proizvođača i uvoznika proizvoda", kao pravne osobe koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno prva stavlja na tržište Federacije BiH proizvode, uređaje i opremu, koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada, prenosi Fena

Novina u Zakonu je i „operater sustava", tj. pravna osoba koja po principu „produžene odgovornosti proizvođača" ispunjava ciljeve za reciklažu i iskorištenje posebnih kategorija otpada. Operatera sustava mogu osnovati isključivo pravne osobe koje obavljaju svoju poslovnu djelatnost stavljanjem u promet proizvoda koji postaju posebne kategorije otpada.

Proizvođač i uvoznik proizvoda je društveno i finansijski odgovoran za opterećenje okoliša koje mogu prouzrokovati proizvodi koje stavlja na tržište Federacije BiH, a koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada: ambalažni otpad, otpadna vozila, ulja, baterije i akumulatori, gume, električni i elektronički otpad, zatim otpad koji sadrži azbest i PCB, otpad iz proizvodnje titandioksida, medicinski, životinjski i građevinski otpad.

Provedbenim propisima bit će utvrđeni kriteriji za obračun i plaćanje naknada za posebne kategorije otpada, način i rokovi izvještavanja, obveznici izvještavanja i plaćanja naknada, te visina naknada, za određene proizvode koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada, kao i drugi način upravljanja za posebne kategorije otpada.

Naknade za posebne kategorije otpada uplaćuju se u Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH osim za posebne kategorije za koje postoje operateri sustava.

Zakonom o upravljanju otpadom uspostavlja se informacijski sustav upravljanja otpadom kao niz međusobno povezanih baza podataka i izvora podataka o svim vrstama i tokovima otpada, subjektima i infrastrukturom upravljanja otpadom, a on se uspostavlja u Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH. Provedbenim propisom uredit će se način i financijsko tehnički aspekt uspostave, vođenja i održavanja informacijskog sustava, kao i rokovi izvještavanja, te način dostavljanja informacija o otpadu.

Izmjene i dopune Odluke o iznošenju strane gotovine i čekova

Vlada FBiH je, izmjenama i dopunama Odluke o iznošenju strane gotovine i čekova, propisala obvezu fizičkim osobama da, pri prelasku državne granice, osim strane gotovine, konvertibilnih maraka i čekova, prijavi i vrijednosne papire i sve ostale fizički prenosive instrumente plaćanja u skladu s propisom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

Propisana je i obaveza da pri prelasku državne granice obavezno popunjavaju Obrazac za prijavu gotovine, a iznos koji fizička osoba stanovnik može iznijeti iz zemlje povećan je s 2.500 eura na 10.000 eura, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Cilj je donošenja ovakve odluke ispunjavanje obaveza iz Akcijskog plana BiH za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, što bi doprinijelo uklanjanju BiH sa FATF-ove „sive liste".

Komentari
Broj komentara:0