Vidite prvi

VOJSKA PRISKAČE U POMOĆ

Helikopter Oružanih snaga BiH gasit će požar na području općine Ljubinje

Autor:Prvi.tv
Objava:17.7.2017. 18:25
Helikopter Oružanih snaga BiH gasit će požar na području općine Ljubinje
Učitavanje medija preglednika ...

Nakon što je požar na području općine Ljubinje uzeo maha i nakon što su lokalni organi iscrpili sve mogućnosti i resurse za stavljanje istog pod kontrolu, zatražena je pomoć od Oružanih snaga BiH i njihov angažman na ugroženim područjima i najugroženijim točkama u okolini sela Pustipusi i Obzir. Nakon podnošenja zahtjeva od strane Općine Ljubinje, te nakon provedenih potrebnih procedura vezanih za angažman i upotrebu resursa OS BiH u slučajevima prirodnih i drugih katastrofa i nesreća, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku kojom se odobrava angažman OS BiH na gašenju požara u općini Ljubinje, te ovlastilo Ministricu odbrane BiH da u skladu sa njenim ovlastima i primjenjujući predviđene procedure naredi angažiranje resursa OS BiH i to:

- Angažiranje helikoptera OS BiH za gašenje požara iz zraka

- Angažiranje 15 pripadnika OS BiH sa pripadajućom opremom (naprtnjače i terenska motorna vozila) za pomoć u gašenju požara na terenu zajedno sa pripadnicima civilne zaštite općine Ljubinje i drugim sudionicima u gašenju požara na ovom lokalitetu.

Helikopter OS BiH će biti upućen u ugroženo područje čim se steknu potrebni meteo uvjetii za angažman ovog resursa, dok će se u isto vrijeme po završetku potrebnih priprema pripadnici OS BiH na terenu prključiti pripdnicima lokalne civilne zaštite i stanovništu akciji gašenja požara na ugroženim područjima i navedenim lokalitetima, priopćeno je iz Ministarstva odbrane-obrane BiH.

Komentari
Broj komentara:0