Vidite prvi

sum

Sveučilište u Mostaru donosi strategiju razvoja za petogodišnje razdoblje

Autor:Prvi.tv
Objava:17.7.2018. 13:40
Sveučilište u Mostaru donosi strategiju razvoja za petogodišnje razdoblje
Učitavanje medija preglednika ...

Javna rasprava o nacrtu Strategije razvoja Sveučilišta u Mostaru 2018. - 2023. održava se danas u amfiteatru Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Sve dosadašnje aktivnosti i postignuti stupanj razvoja, svijest o nužnosti transformacije Sveučilišta, dinamične promjene u okruženju, čvrsto opredjeljenje za integriranje u Europski istraživački prostor i Europski prostor visokog obrazovanja nametnuli su potrebu za izradom strategije razvitka Sveučilišta za iduće petogodišnje razdoblje. Svako sveučilište radi i djeluje u danim uvjetima okruženja koje označava ukupnost čimbenika koji utječu na njegov budući razvoj. Strateška područja Sveučilišta u Mostaru su obrazovanje, znanstvenoistraživački rad i razvoj, organizacija i resursi, međunarodna i međusveučilišna suradnja te sveučilište i okruženje.

OBRAZOVANJE:

STRATEŠKI CILJ 1: U suradnji s dionicima izraditi, odobriti, izvoditi i kontinuirano pratiti te poboljšavati studijske programe na svim razinama, s jasno definiranim ishodima učenja povezanim s potrebama tržišta rada, a u skladu s Europskim kvalifikacijskim okvirom. Omogućiti neometano napredovanje studenta kroz studij.

STRATEŠKI CILJ 2: Sustavno razvijati programe cjeloživotnoga obrazovanja i učenja na daljinu.

STRATEŠKI CILJ 3: Razvijati široku mrežu nastavnih baza odnosno organizacija s različitih područja djelatnosti te uspostavljati suradnju koja će omogućiti povezivanje prakse, znanosti i umjetnosti te visokog obrazovanja.

STRATEŠKI CILJ 4: Osigurati kvalitetu visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju studijskih programa, formiranjem i razvojem združenih studija s europskim i svjetskim visokoškolskim ustanovama.

STRATEŠKI CILJ 5: Kontinuirano razvijati studentski standard i unapređivati sadržaje za potrebe kulturnog, sportskog i društvenog života studenata.

STRATEŠKI CILJ 6: Održavati i razvijati studijske programe koji se bave očuvanjem i proučavanjem hrvatske bosanskohercegovačke literarno jezične tradicije, suvremenoga hrvatskog jezika i jezične kulture te očuvanjem povijesne baštine.

ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD I RAZVOJ:

STRATEŠKI CILJ 1: Postati prepoznatljivo Sveučilište na kojem se potiče istraživačko i umjetničko stvaralaštvo.

STRATEŠKI CILJ 2: Razvijati suradnju s privatnim i javnim sektorom radi jačanja inovacijskih potencijala Sveučilišta i regije.

STRATEŠKI CILJ 3: Razvijati suradnju s inozemnim znanstvenoistraživačkim institucijama radi unapređenja istraživačkih potencijala Sveučilišta.

STRATEŠKI CILJ 4: Poticati znanstvenu aktivnost studenata i poboljšati doktorsku izobrazbu.

STRATEŠKI CILJ 5: Osuvremenjivanje laboratorijske opreme za potrebe znanstvenoistraživačkoga rada.

ORGANIZACIJA I RESURSI:

STRATEŠKI CILJ 1: Uspostava funkcionalnog integriranog Sveučilišta.

STRATEŠKI CILJ 2: Osigurati učinkovitost, održiv razvoj, interdisciplinarnost i unutarsveučilišnu razmjenu resursa i dobrih praksi sastavnica.

STRATEŠKI CILJ 3: Poboljšanje uvjeta rada studenta Sveučilišta u Mostaru.

STRATEŠKI CILJ 4: Razvoj instrumenta za razvoj pojedinaca (nastavnika) i sastavnica.

STRATEŠKI CILJ 5: Upravljanje informacijsko-komunikacijskom infrastrukturom.

STRATEŠKI CILJ 6: Osigurati razvoj i kvalitetu upravljanja Sveučilišta u Mostaru.

STRATEŠKI CILJ 7: Unaprijediti sustav za osiguranje kvalitete u skladu s međunarodnom praksom.

MEĐUNARODNA I MEĐUSVEUČILIŠNA SURADNJA:

STRATEŠKI CILJ 1: Povećanje dolazne i odlazne mobilnost studenata, nastavnoga i administrativnog osoblja.

STRATEŠKI CILJ 2: Osigurati kvalitetu visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju studijskih programa, formiranjem i razvojem združenih studija s europskim i svjetskim visokoškolskim ustanovama.

STRATEŠKI CILJ 3: Zajednički istraživački projekti i programi.

STRATEŠKI CILJ 4: Promocija i unapređenje prepoznatljivosti Sveučilišta kroz jačanje mreže bilateralnih sporazuma o suradnji i partnerstvu, kao i članstva u međunarodnim asocijacijama.

STRATEŠKI CILJ 5: Jačanje institucionalnih kapaciteta za međunarodnu suradnju.

STRATEŠKI CILJ 6: Obnoviti i proširiti međusveučilišnu suradnju u zemlji i zemljama u neposrednom okruženju u svrhu razmjene iskustva u obrazovanju i istraživanju te sudjelovanja u radu na zajedničkim projektima.

SVEUČILIŠTE I OKRUŽENJE

STRATEŠKI CILJ 1: Sveučilište koje je aktivno uključeno u gospodarstvo i održivi razvoj zajednice.

STRATEŠKI CILJ 2: Sveučilište koje kontinuirano radi na razvoju kritičkoga mišljenja te očuvanju i promicanju kulturnoga i povijesnog nasljeđa društvene zajednice kojoj pripada.

STRATEŠKI CILJ 3: Sveučilište koje održava trajan odnos prema materinskomu jeziku kao odrazu kulturološkoga i civilizacijskoga stanja jedne nacije.

//vecernji.ba//

Komentari
Broj komentara:0