Vidite prvi

Intervju: prof. dr. Ljerka Ostojić

Sveučilište pozicionirano kao poželjna i kvalitetna visokoškolska institucija

Autor:Prvi.tv
Objava:1.10.2017. 12:48
Sveučilište pozicionirano kao poželjna i kvalitetna visokoškolska institucija
Učitavanje medija preglednika ...

Sveučilište u Mostaru novu akademsku godinu započinje u ponedjeljak, drugog listopada, s novim vodstvom na čelu s rektorom prof. dr. Zoranom Tomićem. U proteklom mandatnom razdoblju rektorice prof. dr. Ljerke Ostojić na uspješno su provedeni brojni projekti koji su poboljšali kvalitetu rada i nastavne procese na svim razinama ove visokoškolske institucije.

Rektorice, što je ključna točku koju biste prvu izdvojili u proteklom mandatu?

Izazovi visokoškolskog obrazovanja s kojim se suočavaju brojne visokoškolske institucije su veliki, međutim sveučilište kroz različite napore pokušava održati razinu kvalitete studijskih programa, stoga i unatoč svim izazovima sveučilište i dalje stvara kompetentan i priznati kadar tržištu rada, nadasve na području Bosne i Hercegovine. Iznimno sam ponosna na činjenicu da smo na Sveučilištu u Mostaru pokrenuli nove studijske programe kao odgovor potrebama i željama današnjeg vremena i gospodarskog okruženja.

Koji su to novi studijski programi na Sveučilištu?

Uvijek stavljam naglasak na kvalitetu obrazovanja, iz razloga jer je to jedini način da osiguramo prepoznatljivost pored drugih visokih škola u BiH. Pokrenuti su: preddiplomski Studij elektrotehnike na Fakultetu strojarstva i računarstva, preddiplomski Studij prometa i logistike. Na FPMOZ-u su pokrenuti: Smjer cestovni promet u okviru Odjela promet i logistika, te Edukacijska rehabilitacija, modul Inkulzivna edukacija i rehabilitacija. Potom preddiplomski Studij kriminalistika i sigurnosni menadžment na Pravnom fakultetu i Dentalna medicina na Medicinskom fakultetu. U okviru postojećeg sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog Studija poslovna ekonomija pokrenut je novi Smjer poslovanje s EU na Ekonomskom fakultetu. Na Građevinskom fakultetu pokrenut je Studij Arhitektura i urbanizam. Studij logopedije i poslijediplomski doktorski studij Jezici i kulture u kontaktu pokrenuti su na Filozofskom fakultetu.

Postoji li usklađenost studijskih programa s tržištem rada?

Sveučilište kroz različite napore pokušava održati razinu kvalitete studijskih programa, stoga i unatoč svim izazovima sveučilište i dalje stvara kompetentan i priznati kadar tržištu rada, nadasve na području Bosne i Hercegovine. Prepoznavanje potreba tržišta, i stabiliziranje opstanka mladih koji izlaze sa sveučilišta nije međutim moguće realizirati samo kroz napore sveučilišta, Uistinu je potrebna suradnja, napor i osiguranje sigurnosti na svim društvenim poljima.

Što je akreditacija donijela Sveučilištu u Mostaru?

Sveučilište u Mostaru uspješno je prošlo proces akreditacije Agencije za razvoj i visoko obrazovanje u BiH, kao i proces reakreditacije Agencije za znanosti i visoko obrazovanje RH, koja je članica  Europske mreže nacionalnih izvještajnih centara o akademskoj pokretljivosti i priznavanju.

Koje kriterije zahtjeva akreditacija?

Neki od kriterija su: razvoj i strategija visokoškolske ustanove; sustav unutarnjeg osiguranja kvalitete; postupci za ocjenjivanje studijskih programa; postupci za ocjenjivanje studenata, ljudskih i fizičkih resursa; informacijski sustav; komuniciranje s unutarnjim i vanjskim javnostima i međunarodna suradnja. Ovo su iznimno važna priznanja kvaliteti Sveučilišta u Mostaru, i potvrda svima nama da smo na dobrom putu. Akreditacijom se osigurava jednakovrijednost diploma stečenih na Sveučilištu s ostalim europskim visokoškolskim institucijama.

Jeste li zadovoljni ulogom studenata na Sveučilištu?

Naši izvrsni studenti na različitim poljima kao što su inovacije, tehnološki napredak, sport i slično najbolji pokazatelj i odraz Sveučilišta u Mostaru. Studenti su naša najveća vrijednost, i želja mi je vratiti ugled obrazovanja u životu mladog čovjeka, usmjeravati ga prema pravim životnim i ljudskim vrijednostima. Mladi ljudi danas lako mogu izgubiti svoj pravi put i pogrešno odrediti glavne ciljeve u životu.

Kako bi ste ocijenili suradnju s hrvatskim sveučilištima?

Odnos Sveučilišta u Mostaru i sveučilišta u Hrvatskoj nastavak je dosadašnje uspješne suradnje i zajedničkih napora na razvijanju kvalitete i podizanju ugleda obrazovanja. Sveučilište u Mostaru, kao pridruženi član Rektorskog zbora Republike Hrvatske, i jedino javno sveučilište na hrvatskome jeziku na području BiH, ima ulogu od strateške važnosti. Sudjelujući u brojnim međunarodnim i domaćim programima i projektima Sveučilište u Mostaru predstavlja vezu Bosne i Hercegovine s europskom i svjetskom akademskom i društvenom zajednicom.

Gdje je Sveučilište kada je riječ o međunarodnoj suradnji i projektima?

Sveučilište u Mostaru je aktivno uključeno u program Erasmus+ (2014-2020) koji ima cilj razvijanja sposobnosti pojedinca i povećanje mogućnosti zapošljavanja kroz modernizaciju i poboljšanje visokog obrazovanja, kao i razmjenjivanje dobre prakse između sveučilišta i gospodarstva u okviru udruženih znanja. Ovim programom naši studenti i znanstveno-nastavno i administrativno osoblje za sada mogu studirati i usavršavati se u Estoniji, Latviji, Francuskoj, Austriji,  Češkoj, Poljskoj, Španjolskoj, Portugalu, Turskoj i  Hrvatskoj. Sveučilište je također punopravni član mreže CEEPUS i drugih značajnijih europskih i regionalnih sveučilišnih udruženja i akademskih mreža, a izravnim ugovorima omogućena je međusveučilišna suradnja s javnim sveučilištima u Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Makedoniji i Italiji.

O kojim projektima se radi?

Sveučilište u Mostaru je aktivno uključeno u osam međunarodnih Tempus projekata koji se bave osiguranjem kvalitete u visokom obrazovanju, bioinženjerstvom i medicinskom informatikom, informacijskom pismenošću, kvalifikacijskim okvirom u BiH, cjeloživotnim učenjem za održivost poljoprivrede. Potom, partner je i u dva nova Erasmus + K2 projekta vezana za jačanje internacionalizacije na visokoškolskim institucijama u BiH i osuvremenjivanje knjižnica. Strategija Sveučilišta u Mostaru nalaže svim sastavnicama da ulože napore na izgradnji međunarodne prepoznatljivosti svojih nastavnih  planova i programa, što su uvjeti međunarodne akreditacije i mobilnosti studenata i nastavnog osoblja. Promicanjem bilateralnih dogovora s vodećim europskim i svjetskim sveučilištima, radom na međunarodnim istraživačkim i stručnim projektima i u novoj akademskoj godini unaprijedit će se položaj Sveučilišta na europskoj akademskoj pozornici.

Koje biste projekte izdvojili kao najvažnije?

Svi projekti koji doprinose unaprjeđenju kvalitete Sveučilišta su važni, ali ipak bih izdvojila neke poštujući ograničenje medijskog prostora: Osigurali smo kontinuirana namjenska sredstva na godišnjoj razini iz RH koja se koriste za financiranje troškova nastave profesora koji dolaze iz RH, potom za troškove naših doktoranata u RH, i na kraju za razvojne projekte na Sveučilištu, Modernizirali smo informacijski sustav u suradnji s Carnet-om, računalnu opremu i mrežnu infrastrukturu, te izvršili nabavku Microsoft licenci za sva računala na Sveučilištu, Pokrenut je službeni Microsoftov centar za stjecanje vještina. Cilj ovog projekta je pružiti svim studentima Sveučilišta, kao i svršenim studentima, te nezaposlenim osobama koji su registrirani na Zavodu za zapošljavanje određenu dodatnu vrijednost i kompetenciju. Svi oni će upravo u ovome centru besplatno pohađati najtraženije Microsoftove programe obuke i steći vrijedne certifikate kao potvrdu dodatno usvojenih znanja i vještina. Na ovaj način upotpunit će znanja stečena na svojim fakultetima, a nadamo se i samim time povećati svoje prilike za zapošljavanje. U sklopu ovog projekta opremljen je računalni laboratorij ICT na Fakultetu zdravstvenih studija.

Nakon svega jeste li zadovoljni postignutim?

U protekle četiri godine Sveučilište u Mostaru napravilo je veliki iskorak uzimajući u obzir već kazano u ovom intervjuu. Prije svega na uspješnoj suradnji željela bih zahvaliti studentima, prorektorima i suradnicima, Senatu i Upravnom vijeću Sveučilišta u Mostaru, mogu kazati zajedničkim naporima i sinergijom napravili smo „dobar posao". Na samome kraju, ponosno mogu konstatirati da smo se uspjeli pozicionirati kao poželjna i kvalitetna visokoškolska institucija, biti prepoznati izvan Mostara i Hercegovine, te očuvati i promovirati hrvatski kulturni identitet, koji baštinimo kao jedina javna hrvatska visokoškolska ustanova u zemlji. Pred novim vodstvom na čelu s rektorom prof . dr. Zoranom Tomićem su novi ciljevi i izazovi, sigurna sam da će Sveučilište u Mostaru u vremenu koje dolazi napredovati u svakom smislu: stručnom, znanstvenom, međunarodnom i komunikacijskom.

Komentari
Broj komentara:0