Vidite prvi

mostar

SKB Mostar u potrazi za 36 specijalizanata

Autor:Prvi.tv
Objava:4.9.2018. 8:49
SKB Mostar u potrazi za 36 specijalizanata
Učitavanje medija preglednika ...

Sveučilišna klinička bolnica Mostar raspisala je Natječaj za dodjelu osnovnih specijalizacija. Kako je objavljeno u Natječaju, traži se ukupno 36 specijalizanata:

Transfuzijska medicina – 1 izvršitelj
Anesteziologije, reanimatologija i intenzivna medicina – 2 izvršitelja
Onkologija i radioterapija – 2 izvršitelja
Klinička radiologija – 3 izvršitelja
Patologija – 2 izvršitelja
Sudska medicina – 2 izvršitelja
Psihijatrija – 2 izvršitelja
Urgentna medicina – 3 izvršitelja
Pedijatrija – 2 izvršitelja
Pulmologija – 1 izvršitelj
Opća interna medicina – 1 izvršitelj
Klinička imunologija – 1 izvršitelj
Nuklearna medicina – 1 izvršitelj
Otorinolaringologija – 2 izvršitelja
Ginekologija i opstetricija – 2 izvršitelja
Dječja kirurgija – 1 izvršitelj
Dermatovenerologija – 2 izvršitelja
Neurologija – 2 izvršitelja
Kardiokirurgija – 1 izvršitelj
Infektologija – 1 izvršitelj
Fizikalna medicina i rehabilitacija – 1 izvršitelj
Specijalizacija za magistra farmacije – klinička farmacija – 1 izvršitelj (za potrebe Službe za medicinsku opskrbu)

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj za dodjelu osnovnih specijalizacija trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

Da imaju završen medicinski fakultet, odnosno farmaceutski fakultet
Da imaju položen stručni ispit
Da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita
Da imaju važeće odobrenje za samostalan rad – licencu izdatu od nadležne Komore
Da poznaju jedan strani jezik
Kandidati u prijavu obavezno moraju naznačiti za koju se specijalizaciju prijavljuju.

Uz prijavu na Natječaj kandidati prilažu:

Životopis sa adresom i kontakt telefonom
Diplomu o završenom fakultetu (ovjerena preslika)
Nostrifikaciju diplome (ukoliko je fakultet završen izvan BiH )
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ovjerena preslika)
Prijepis položenih ispita na studiju (ovjerena preslika)
Potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ovjerena preslika)
Potvrdu o poznavanju drugoga ili trećega stranog jezika (ukoliko je kandidat posjeduje)
Presliku nagrada za vrijeme studija (ukoliko je kandidat posjeduje)
Popis objavljenih radova (ukoliko ih kandidat posjeduje)
Potvrdu o radnom iskustvu od najmanje godinu dana od položenoga stručnog ispita
Odobrenje za samostalan rad – licenca (ovjerena preslika)
Uvjerenje o državljanstvu
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave (3. rujna 2018.).

Prijava na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, na adresu:

Sveučilišna klinička bolnica Mostar Ul. Kralja Tvrtka bb
88 000 M o s t a r

s naznakom:

Prijava na Natječaj za dodjelu osnovnih specijalizacija
"NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO"

SKB Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

(www.jabuka.tv)

Komentari
Broj komentara:0