Vidite prvi

Svetac dana

Sv. Toma Akvinski - evanđeoski naučitelj

Autor:Ivan Vrljić
Objava:7.3.2018. 15:29
Sv. Toma Akvinski - evanđeoski naučitelj
Učitavanje medija preglednika ...

Sveti je Toma Akvinski svetac koji je, unatoč tjelesnoj konstituciji (težio je više od stotinu kila), uzor svetosti i kreposti znanja. Studenti su teologije o ovome svecu, zbog pretjerane tjelesne težine i nespretnosti, podrugljivo govorili da je riječ o nijemom volu. Sv. Albert Veliki, crkveni naučitelj i dominikanski profesor, jedanput je sudbonosno pretkazao da će to jednoga dana biti zabluda i da će taj nijemi vol svojom vikom zadiviti cijeli svijet. I bio je upravu.

Božanskom providnošću, sv. Toma Akvinski ne samo da je bio uzor svim studentima teologije i filozofije nego je vlastitim spisima iz područja teologije i filozofije produbio teološku terminologiju i do savršenstva izveo cjelokupnu kršćansku filozofiju i srednjovjekovno razdoblje problema oko univerzalija.

Sveti Toma Akvinski rođen je u plemićkoj obitelji dana 28. siječnja 1225. godine u dvorcu Roccasecca u Aquinu, u okolici Napulja. Od malena je pokazivao izrazitu volju za znanjem, pogotovo čitanjem. Roditelji su ga, vidjevši da je riječ o izvanrednom djetetu i intelektualnom visokom kapacitetu, smatrali nasljednikom bogate obitelji. Međutim, kad je se on posvema odlučio redovničkom svećeničkom pozivu oni su ga odvraćali svim silama od toga. Nisu mogli razumjeti plemića koji pokušava pristupiti prosjačkom redu dominikanaca i čitav život podrediti Bogu i bratu čovjeku.

Konačno pristupa redu dominikanaca i provincijali su uvidjeli širokogrudnost i širinu njegovoga znanja i poslali su ga na daljnji studij i školovanje sv. Albertu Velikom u Pariz. S 23 godine sv. Toma postaje sveučilišni profesor i predaje u Parizu, Napulju i Rimu. Osim svoje velike učenosti, Toma je uvijek bio ponizan radnik, sluga Božji i mistik. Najslavnija su mu djela Suma teologije pisana u tri dijela u kojima je sustavno obrazložio cjelokupnu teologiju i Suma contra Gentiles (Suma protiv nevjernika).

Sv. Tomi Akvinskom možemo zahvaliti na predivnim skladbama i crkvenim pjesmama koje crkvena liturgija svesrdno podržava i pjeva : ''Hvali Sion Spasitelja'', ''Klanjam ti se smjerno, tajni Bože naš'' itd.. Sv. Toma Akvinski umro je relativno mlad, u dobi od 49 godina. To se zbilo na današnji dan 7. ožujka davne 1274. godine na putu do Općega sabora u Lyonu gdje je trebao presjedati zborom dominikanaca. Govoreći o božanskoj osnovi Crkve sv. Toma izriče lijepu misao:

‘’Isus je prihvatio muku iz velike želje koju je imao da sebi ujedini Crkvu kao svoju Zaručnicu.’’ S mišlju o svetosti života završit ćemo razmatranje o sv. Tomi njegovim riječima: ''Svetost ne znači puno znati ili puno razmatrati; velika tajna svetosti znači puno ljubiti.''

Komentari
Broj komentara:0