Vidite prvi

VLADA FBIH

U mandatu ove Vlade ukupni dug smanjen za 50 milijuna KM

Autor:Prvi.tv
Objava:29.6.2017. 15:13
U mandatu ove Vlade ukupni dug smanjen za 50 milijuna KM
Učitavanje medija preglednika ...

Usvojivši izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa održane 13.6.2017. godine, Federalna vlada danas je je na sjednici zaključila da je iskazano veliko interesiranje bankarskog sektora za kupovinu trezorskih zapisa, što govori o velikom povjerenju banaka u Vladu FBiH.

Danas su, također, kao netočne  odbačene sve medijske spekulacije o nekotroliranom zaduživanju Vlade FBiH i uvođenju u tzv. „grčki scenario".

S tim u vezi iznesen je podatak da je Vlada FBiH u 2017. godini planirala zaduženje od 712 milijuna KM, a da istovremeno ove godine vraća milijardu i 200 milijuna KM kredita i stotinu milijuna kamata.

Naglašeno je da su sva zaduženja Federacije BiH putem trezorskih zapisa i aukcije obveznica kratkoročnog karaktera i isključivo u funkciji vraćanja dugova i da su sva vremenski ograničena do jedne godine.

Analize pokazuju da je u mandatu ove Vlade ukupni dug smanjen za 50 milijuna KM, što znači da Vlada FBiH vraća više sredstava nego što se zadužuje.

U prilog ovome govori i činjenica da prošle godine nije obavljena jedna planirana emisija trezorskih zapisa, jer za njom nije bilo potrebe, što će se vjerovatno dogoditi  i s aukcijom planiranom za rujan ove godine

Danas je utvrđen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH kojim je produžen rok njegovog važenja do 10.7.2019. godine.

Data je suglasnost na Odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo o preraspodjeli dijela sredstava namjenskog novčanog depozita kod Razvojne banke Federacije BiH u iznosu od 16.000.000 KM, koja će biti preraspoređena na transakcijski račun Federalnog zavoda za zapošljavanje, za provođenje aktivne politike zapošljavanja i to isključivo za realizaciju redovnih mjera ove politike (sufinanciranje zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke nezaposlenih osoba).          

Vlada FBiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, odobrila da se iz dijela preostalih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, koja su deponirana  na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH, 150.000 KM  doznači na račun Gospodarske komore Federacije BiH za sufinanciranje Projekta „Razvoj automobilske industrije Federacije Bosne i Hercegovine" za period 2017.-2018. godina.

Sredstva će biti namjenski utrošena za sufinanciranje biroa u Njemačkoj i rada Razvojnog ureda u Gopsodarskoj komori FBiH.

Usvojena je informacija o efektima zajedničkih nabavki za potrebe Federalnog ministarstva pravde i sedam kazneno-popravnih zavoda u kojoj je navedeno da je primjenom inoviranog postupka ušteđeno 5.932.226,58 KM. Ocjenjujući pozitivnim postignute rezultate, Vlada je podržala napore Federalnog ministarstva pravde i inicijativu da uštede od blizu šest milijuna  KM budu usmjerene u kapitalne investicije i poboljšanje uvjeta  smještaja i izgradnju novih kapaciteta kazneno-popravnih zavoda, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Komentari
Broj komentara:0