Vidite prvi

IZVJEŠĆE OTKRIVA

Turska povećava vlasnički udio u bankama u Federaciji

Autor:Prvi.tv
Objava:18.1.2019. 9:27
Turska povećava vlasnički udio u bankama u Federaciji
Učitavanje medija preglednika ...

U Federaciji BiH djeluje 15 banaka. Samo je jedna u državnom ili pretežito državnom vlasništvu, dok su ostale u privatnom ili pretežito privatnom vlasništvu. Od 14 banaka u pretežito privatnom vlasništvu, četiri banke su u većinskom vlasništvu domaćih pravnih i fizičkih osoba (rezidenata), dok je deset banaka u većinskom stranom vlasništvu, piše Večernji list BiH.

Ako se analizira struktura stranog kapitala po zemljama, na dan 30. 9. 2018. godine došlo je do promjena u odnosu na kraj 2017. godine, najvećim dijelom zbog povećanja udjela dioničara iz Turske (povećanje za 4,6 posto), zbog izvršene značajne dokapitalizacije.

Ako se uzmu u obzir kapitalne veze, struktura stranog kapitala može se promatrati i po kriteriju zemlje sjedišta, majke matice, odnosno bankarske grupe u čijem su većinskom vlasništvu (izravno ili neizravno preko članica iz bankarske grupe) banke u FBiH. Prema ovom kriteriju, došlo je do promjena u strukturi stranog kapitala po zemljama – sjedištu grupe sa stanjem na dan 30. 9. 2018. godine u odnosu na kraj 2017. godine. Promjene se najvećim dijelom odnose na povećanje relativnog udjela kod bankarskih grupa i banaka iz Turske - navodi se u dokumentima Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

Zanimljivo je da je istodobno došlo do smanjenja austrijskog kapitala za 2,6 posto te kapitala iz Hrvatske za jedan posto. U biti, ono što je bio kapital iz ovih zemalja, danas je turski. U trećem tromjesečju 2018. godine na razini bankarskog sektora ukupan kapital je povećan i iznosi 3 milijarde KM ili 5 posto u odnosu na kraj 2017. godine. Povećanje ukupnog kapitala za 150 milijuna maraka je neto učinak povećanja po osnovi tekućeg financijskog rezultata u iznosu od 247 milijuna KM i izvršene dokapitalizacije kod dviju banaka u iznosu od 64 milijuna maraka. Upravo se ova 64 milijuna maraka odnose na sredstva iz Turske i rast turskog kapitala u bankama u BiH.

Inače, ukupni kapital banaka u FBiH iznosi 3 milijarde KM, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM. Udio ukupnog kapitala u izvorima na razini bankarskog sektora iznosi 14 posto. Regulatorni kapital iznosi 2,6 milijardi KM i povećan je za 111 milijuna KM ili 4 posto u odnosu na kraj 2017. godine, bez promjene u strukturi. Osnovni kapital povećan je za 97 milijuna KM ili 4 posto, dok je dopunski kapital povećan za 14 milijuna KM ili 4 posto.

Na razini bankarskog sektora s 30. 9. 2018. godine iskazan je pozitivan financijski rezultat - dobit u iznosu od 246,7 milijuna KM, što je za 15,1 milijun KM ili 6,5% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz ovoga se može zaključiti kako je ulaganje u bankarski sektor u BiH pametna odluka jer dobit banaka svake godine se povećava. Samo je pitanje ima li porast turskog kapitala u bankama u Federaciji i političku pozadinu ili se radi samo o poslovnim odlukama.

Komentari
Broj komentara:0