Vidite prvi

STANOVI

Stanogradnja u BiH u stalnom porastu, ali cijena stanova opada

Autor:Prvi.tv
Objava:2.12.2018. 19:16
Stanogradnja u BiH u stalnom porastu, ali cijena stanova opada
Učitavanje medija preglednika ...

Agencija za statistiku BiH ažurirala je podatke kada je riječ o prometu stambenih nekretnina. Prema objavljenim podacima, u posljednjem kvartalu 2018. godine došlo je do porasta broja izgrađenih stanova, ali je prosječna cijena kvadratnog metra u blagom padu.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u trećem kvartalu ove godine došlo je do porasta broja izdatih građevinskih dozvola, a samim tim je porastao i broj planiranih stanova za gradnju. Također, broj završenih stanova u trećem kvartalu iznosi 364, što predstavlja nominalni rast za 43,1 posto u odnosu na isti period 2017. godine. Broj nezavršenih stanova na kraju trećeg kvartala je 4.091 i predstavlja rast za 33 posto u odnosu na isti period prošle godine.

S druge strane, važno je naglasiti kako su cijene stambenih objekata u blagom padu. Pr?s??čn? ci??n? kvadratnog metra n?voizgrađenih st?n?v? u trećem kvartalu 2018. godine je iznosila 1.519 KM. U usporedbi s pr?s??čnom ci??nom pr?d?nih n?vih st?n?v? u 2017. g?dini, cijena je niža za 4,1 posto te u ?dn?su n? treći kvartal 2017. g?din? niža za 6,7 posto.

No, br?? pr?d?tih n?voizgrađenih st?n?v? u trećem kvartalu 2018. g?din? u ?dn?su n? isto razdoblje 2017. g?din? veći ?? z? 13,5 posto. Za razliku od pr?s??čnog br??a pr?d?tih n?vih st?n?v? u kompletnoj 2017. g?dini brojka je veća z? 9,9 posto.

P?vršin? pr?d?tih n?vih st?n?v? u trećem kvartalu 2018. g?din? u ?dn?su n? treći kvartal prošle g?din? veća ?? z? 13,3 posto i u ?dn?su n? pr?s??čnu p?vršinu pr?d?nih n?vih st?n?v? u 2017. g?dini doživjela je rast također z? 13,3 posto.

"Potražnja za nekretninama je porasla kada govorimo konkretno o KS. Najtraženiji su stanovi u općinama Novo Sarajevo i Novi Grad zbog pristupačnosti cijena u odnosu na Centar i Stari Grad, ali i zbog same geografske pozicioniranosti. Cijene variraju od stanja u kojem se nekretnina nalazi, kvadrature, lokacije i mnogih drugih faktora. U Novom Sarajevu cijene se kreću od 1.800 do 2.200 KM po metru kvadratnom, a u Novom Gradu od 1.500 do 1.900 KM", kazao je agent za nekretnine Tarik Musabegović o stanju u Sarajevu kada je riječ o prometu nekretnina.

Također, od 1. januara 2019. godine na snagu stupa novi Zakon o porezu na promet nepokretnosti koji će donijeti mnoge pogodnosti za ljude koji imaju namjeru u što skorijem periodu riješiti "životno pitanje".

"Izmjena u Zakonu o porezu na promet nepokretnosti oslobodit će osobe do 38. godine života poreza na promet nekretnine. No, ovo se odnosi samo na one osobe koje prvi put kupuju nekretninu u KS. Do ovog momenta olakšice su mahom bile vezane za starogradnju i porodice šehida i poginulih boraca, RVI kategoriju i slično, a sada će pogodnosti osjetiti svi u dobi do 38 godina. Ljudi već zovu agencije za nekretnine kako bi ugovorili kupovinu početkom naredne godine", objašnjava Musabegović.

Kada je riječ o poslovnim objektima, Tarik Musabegović je kazao kako je nešto drugačija situacija s njima za razliku od stambenih objekata. On napominje kako je malo dobrih poslovnih objekata na dobrim lokacijama, ali ističe kako svi oni ipak na kraju pronađu zainteresirane kupce.


 

Komentari
Broj komentara:0